Lektoři

Štěpánka Rohlíčková

klavírní spolupráce

Štěpánka Rohlíčková hraje na klavír od pěti let pod vedením p uč. Martina Vencla. V pozdějším věku úspěšně složila přijímací zkoušky na Pražskou konzervatoř. Pod vedením profesorky Evy Boguniové v minulém roce absolvovala. Štěpánka Rohlíčková se specializuje na korepetice, zejména na korepetice klasického zpěvu. Mezi její úspěchy v rámci korepetic patří pozice hlavní korepetitorky na mezinárodní pěvecké soutěži Musica Romantica (2018). V roce 2019 reprezentovala Pražskou konzervatoř na akci Mladé pódium, kde doprovodila Václava Petra, koncertního mistra violoncell České filharmonie.
Štěpánka Rohlíčková v současné době působí jako korepetitorka na Mezinárodní konzervatoři Praha, spolupracuje s Dětskou operou Praha a sólisty Národního divadla. Dále vyučuje hru na klavír na církevní husitské škole Harmonie.  

Štěpánka Rohlíčková a Setkání s hudbou

„Tyto kurzy jsou pro mě srdeční záležitostí. Po celoročním shonu pro mě právě zde začínají prázdniny.
Do Soběslavi jedu třetím rokem. V předešlých dvou letech jsem kurzy absolvovala jako účastník v dílně Tomáše Víška.
V letošním roce jedu poprvé jako korepetitor.
Každoročně se těším na Soběslavskou atmosféru, kde všude kolem je tolik krásné hudby. Nejkrásnější momenty zažívám
na závěrečných koncertech, kdy slyším vystupovat účastníky kurzů. Průběžně je slýchám hrát a cvičit v budovách školy.
Na konci všeho je slyšet jejich maximální nasazení a radost z toho, že si můžou zahrát a ukázat, co v nich dříme.“