Lektoři

Jan Fišer

housle

Koncertní mistr České filharmonie (od roku 2020) a PKF - Prague Philharmonia (od roku 2004) absolvoval pražskou konzervatoř ve třídě prof. Jaroslava Foltýna a Carnegie Mellon University - School of Music, ve třídě koncertního mistra Pittsburgh Symphony Orchestra, Andrése J. Cárdenese. Již během studií dosáhl mnoha úspěchů na mezinárodních soutěžích -Kocianova houslová soutěž 1996 - Absolutní vítěz, Concertino Praga 1996 - Laureát, Beethovenův Hradec 1998 - 1.cena.
V roce 1999 mu byla udělena cena "Davidoff Prix", udílenou nejtalentovanějšímu mladému hudebníkovi v České Republice. Věnuje se také sólové činnosti, jak s orchestrem ( PKF Prague Philharmonia, Janáčkova filharmonie Ostrava, Český národní symfonický orchestr, Orquesta de Córdoba, Severočeská filharmonie Teplice, Filharmonie B. Martinů Zlín, aj. ) , tak i v rámci recitálů. Posluchači ho kromě České republiky mohli slyšet také v Německu, Rakousku, Itálii, Francii, Slovinsku, Polsku, Japonsku a Spojených Státech Amerických. Bohatá je i jeho komorní činnost; je členem klavírní tria - Dvořákovo trio (Ivo Kahánek - klavír, Jan Fišer - housle, Tomáš Jamník - violoncello), se kterým získal několik ocenění - cena Českého spolku pro komorní hudbu pro rok 2007. Jako hostující koncertní mistr hrál spolu s BBC Symphony Orchestra, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern nebo Bayerische Staatsphilharmonie Bamberg. Jako jeden z mentorů stipendijní akademie MenArt působí i jako pedagog. Vedle toho pravidelně vyučuje i na hudebních kurzech, např. Ševčíkova akademie v Horažďovicích, Hudební akademie Telč, Setkání s hudbou v Soběslavi. Nahrává pro televizi i rozhlas a jako jeden z pěti laureátů se podílel na CD "pocta Jaroslavu Kocianovi" k výročí 40. ročníku Kocianovy mezinárodní houslové soutěže. Účinkoval též na masterclassech vedených Pinchasem Zukermanem, Gilem Shahamem a Josephem Silversteinem. Hraje na francouzské housle ze začátku 19. století připisované houslaři Francoisovi Louisi Piqueovi, které má velkoryse zapůjčené od Fidula Foundation.